Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Postępowanie o wartości zamówienia poniżej14000 euro netto.

Modernizacjaświetlicy wiejskiej w miejscowości

Zakrzów .

 

 Skalbmierz2009-06-23

Znak : BID . 2232-2/09

                                         OGŁOSZENIEO WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

WSPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

W oparciu o art. 35 ustawy z dnia 30 czerwca2005r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104  zpóźniejszymi   zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawcówna zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawieudzielenia zamówienia publicznego na:

 

Modernizacji świetlicy wiejskiej wmiejscowości Zakrzów .

1) Nazwa (firma) i adresZamawiającego;

 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury wSkalbmierzu

 ul.Szkolna 1 ; 28-530 Skalbmierz ; woj. Świętokrzyskie

  

2) Osoba upoważniona do kontaktów;

Ewa Pozłótka – Kierownik Referatu BID,telefon: 041/3529085 w.220

fax 041/3529085 w.232

Informacje i wyjaśnienia uzyskać można odponiedziałku do piątku w godzinach od  7:30 do 15:00 .

 

3) Adresstrony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotuzamówienia;

 www.skalbmierz.eobip.pl  ,  www.mgokskalbmierz.internetdsl.pl 

4)Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane – modernizacja świetlicywiejskiej

 

5)Pożądanyokres realizacji zamówienia

       14.07.2009 -  15.11.2009r.

 

6)Tryb postępowania;

 Postępowanie prowadzone jest w oparciuo wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 14 000euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.

 

7)Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;

    Zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

 

8)Kryteria oceny ofert;

Ocena ofert będzie dokonywana wedługnastępujących zasad:   

Kryterium cena = waga 100%

              

9)Miejsce i termin składania ofert;

Ofertę można składać do dnia 02.07.2009r. dogodziny 9:00  w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy

w Skalbmierzu - ul.Kościuszki 1, 28-530Skalbmierz  

 

10)Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2009. o godz. 9.30

wUrzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu,   ul. Kościuszki 1, salakonferencyjna (poddasze).

Załącznik nr 1 : przedmiar robót

Załączniknr 2 : oferta cenowa

 

                                                                                                    Dyrektor

                                                                                      Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

                                                w Skalbmierzu  

 

                                               mgr Helena A.Jackiewicz                                                                                          

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agata Pietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2009-06-23
Data ostatniej zmiany:
2009-06-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 07:47:27, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)