Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu

Ikona statystyk

Zaświadczenie o wniesieniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Ikona statystyk

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży(gastronomia)

Ikona statystyk

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal)

Ikona statystyk

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Ikona statystyk

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej –wpis, zmiana wpisu, zawieszenie, wznowienie, likwidacja działalności gospodarczej

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-17 14:48:, zmian dokonał(a): pszmigiel

WCAG 2.0 (Level AA)