Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Świadczenie „Dobry start”

Ikona statystyk

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Ikona statystyk

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Ikona statystyk

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Ikona statystyk

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Ikona statystyk

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Ikona statystyk

Świadczenie pielęgnacyjne

Ikona statystyk

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Ikona statystyk

Zasiłek pielęgnacyjny

Ikona statystyk

Zasiłek celowy w ramach Programu rządowego „ Posiłek w domu i szkole”

Ikona statystyk

Świadczenie wychowawcze

Ikona statystyk

Świadczenie rodzicielskie

Ikona statystyk

Świadczenia z pomocy społecznej : - zasiłek okresowy - zasiłek celowy -specjalny zasiłek celowy

Ikona statystyk

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Ikona statystyk

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-05 12:02:07, zmian dokonał(a): pszmigiel

WCAG 2.0 (Level AA)