Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym- Granty PPGR

Ikona statystyk

Informacja z otwarcia ofert

Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym- Granty PPGR

Ikona statystyk

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Ogłoszenie o drugim przetargu na zbycie nieruchomości

Ikona statystyk

Dostawa lekkiego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego

Ikona statystyk

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ. Postępowanie prowadzone w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Boszczynku.

Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym - Granty PPGR

Ikona statystyk

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym - Granty PPGR

Ikona statystyk

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym- Granty PPGR

Ikona statystyk

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym - Granty PPGR

Ikona statystyk

Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym- Granty PPGR

Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym - Granty PPGR

Ikona statystyk

Informacja z otwarcia ofert

Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym- Granty PPGR

Ikona statystyk

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Dostawa lekkiego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego.

Ikona statystyk

Informacja z otwarcia ofert - KOREKTA

Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym - Granty PPGR

Ikona statystyk

Informacja dla Wykonawców nr 2

„Dostawa lekkiego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego.”

Ikona statystyk

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.

„Dostawa lekkiego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego.”

Ikona statystyk

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA. Postępowanie prowadzone w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Boszczynku.

Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym - Granty PPGR

Ikona statystyk

Informacja dla Wykonawców nr 1


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-06-22 14:35:36, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)