Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.

Ikona statystyk

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.

Zezwolenie na lokalizację zjazdu.

Ikona statystyk

Zezwolenie na lokalizację zjazdu.

Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej bądź obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Ikona statystyk

Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej bądź obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Ikona statystyk

Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym.

Ikona statystyk

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Ikona statystyk

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Ikona statystyk

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-17 14:48:, zmian dokonał(a): pszmigiel

WCAG 2.0 (Level AA)