Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE W SPRAWIE AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI W 2024 ROKU ORAZ STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW GMINY SKALBMIERZ

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Ikona statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 0003 miasta Skalbmierz oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 269/10 o powierzchni 0,0768 ha, stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie księgi wieczystej nr KI1I/00025003/6

OGŁOSZENIE

Ikona statystyk

Wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, przez organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2023 r, poz. 571) przeprowadzonego w dniu 14 marca 2024 roku.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ikona statystyk

z dnia 23 lutego 2024 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2024 r.

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dnia 6 marca 2024r.

Ikona statystyk

PROTEST ROLNIKÓW GMINY SKALBMIERZ PRZECIWKO "ZIELONEMU ŁADOWI"

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w Skalbmierzu

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
pszmigiel
Data wytworzenia:
2024-02-15
Data publikacji:
2024-02-15
Data ostatniej zmiany:
2024-02-15

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dnia 9 luty 2024r.

Ikona statystyk

PROTEST ROLNIKÓW GMINY SKALBMIERZ PRZECIWKO "ZIELONEMU ŁADOWI"

OGŁOSZENIE

Ikona statystyk

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowych oceniających oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku

Zarządzenie Nr Or.0050.613.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 9 stycznia 2024 r.

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości oraz ustalenia ceny wywoławczej i określenia wysokości wadium.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI W 2023 ROKU ORAZ STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW GMINY SKALBMIERZ

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.595.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 29 listopada 2023 r.

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie nr Or.0050.568.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmier z dnia 6 września 2023 r.

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Aneta Burgiel
Informację wprowadził:
Małgorzata Kozioł
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-08-28
Data ostatniej zmiany:
2023-08-28

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów po II aktualizacji 2022 roku

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-17 14:48:, zmian dokonał(a): pszmigiel

WCAG 2.0 (Level AA)