Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Ikona statystyk

Inspektor ochrony danych osobowych wyznaczony przez Administratora: Dariusz Kozłowski
e-mail inspektor@cbi24.pl

Klauzula informacyjna

Ikona statystyk

przetwarzanie danych osobowych w ramach monitoringu prowadzonego na podstawie art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Klauzula informacyjna RODO

Ikona statystyk

dla osoby, której dane podlegają przetwarzaniu w związku z realizacją obowiązku prawego, któremu podlega administrator danych – milczącego załatwienia sprawy

Kluzula informacyjna RODO

Ikona statystyk

Dodatek węglowy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Ikona statystyk

(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Ikona statystyk

przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-05 10:49:30, zmian dokonał(a): pszmigiel

WCAG 2.0 (Level AA)