Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Obwieszczenie o błędzie w obwieszczeniu o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ikona statystyk

znak: IZP.6733.4.2024 dot. zagospodarowania terenu przy boisku sportowym w Skalbmierzu, w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja obiektów sportowych na terenie gminy Skalbmierz” obejmujące nieruchomości o numerach ewidencyjnych 671 oraz 672, położone w miejscowości gminnej Skalbmierz, obręb 0001 Skalbmierz, o zakresie rzeczowym inwestycji obejmującym: budowę boiska sportowego, wiaty gospodarczej, obiektów małej architektury, ogrodzenia, infrastruktury komunikacyjnej, instalacji zbiornikowej na gaz płynny, oświetlenia zewnętrznego; rozbudowę, przebudowę i remont trybuny sportowej, kortu do tenisa, placu zabaw oraz budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego z niezbędnymi instalacjami oraz realizację pozostałej infrastruktury technicznej gwarantującej prawidłowe funkcjonowanie przedsięwzięcia.

Obwieszczenie o błędzie w obwieszczeniu o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ikona statystyk

dot. modernizacji Rynku Miejskiego w Skalbmierzu wraz z przebudową budynku dworca komunikacyjnego, do realizacji na działkach nr ewidencyjny 754 obręb 0001 Skalbmierz, gmina Skalbmierz.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego

Ikona statystyk

znak: IZP.6733.4.2024 dot. zagospodarowania terenu przy boisku sportowym w Skalbmierzu, w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja obiektów sportowych na terenie gminy Skalbmierz” obejmujące nieruchomości o numerach ewidencyjnych 671 oraz 672, położone w miejscowości gminnej Skalbmierz, obręb 0001 Skalbmierz, o zakresie rzeczowym inwestycji obejmującym: budowę boiska sportowego, wiaty gospodarczej, obiektów małej architektury, ogrodzenia, infrastruktury komunikacyjnej, instalacji zbiornikowej na gaz płynny, oświetlenia zewnętrznego; rozbudowę, przebudowę i remont trybuny sportowej, kortu do tenisa, placu zabaw oraz budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego z niezbędnymi instalacjami oraz realizację pozostałej infrastruktury technicznej gwarantującej prawidłowe funkcjonowanie przedsięwzięcia.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego

Ikona statystyk

znak: IZP.6733.3.2024 dot. modernizacji rynku miejskiego w Skalbmierzu wraz z przebudową budynku dworca komunikacyjnego, do realizacji na działkach nr ewidencyjny 754 obręb 0001 Skalbmierz, gmina Skalbmierz.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego PGW Wody Polskie

Ikona statystyk

w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych na dz. ewid. nr. 653, obręb 0013 Rosiejów oraz usługę wodną, tj. odprowadzania wód opadowych lub roztopowych proj. wylotem w pkt B do urządzenia wodnego w ramach zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 783 w miejscowości Rosiejów", gm. Skalbmierz, pow. kazimierski, woj. świętokrzyskie

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 4 stycznia 2024 r.

Ikona statystyk

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2024 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego PGW Wody Polskie

Ikona statystyk

w sprawie udzielenia uprawnień wodnoprawnych w ramach zadania pn.: " Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr. 783 w miejscowości Rosiejów" gmina Skalbmierz, pow. kazimierski, woj. świętokrzyskie


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-17 14:48:, zmian dokonał(a): pszmigiel

WCAG 2.0 (Level AA)