Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Remont dróg na terenie Gminy Skalbmierz - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ikona statystyk

 

Skalbmierz, dnia 13.10.2021r.

 wg rozdzielnika

 

INFORMACJA  O  WYBORZE

 OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Gmina Skalbmierz, ul. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz, informuje, że w dniu 27.09.2021 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn.„Remont dróg na terenie Gminy Skalbmierz”.

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty.

 

Po dokonaniu otwarcia, Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 13.10.2021 r.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 253 ustawy z Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę,

Zadanie nr 1 i 3:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c. Szarbia Zwierzyniecka 107, 28-530 Skalbmierz

Zadanie nr 2:

COLAS Polska Sp. z o. o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, które uzyskały najwyższą liczbę punktów:

Zadanie nr 1

Nr

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości    

Ilość punktów uzyskanych łącznie

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c.

Szarbia Zwierzyniecka 107,           

28-530 Skalbmierz

60

40

100

 

 

                Zadanie nr 2

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości    

Ilość punktów uzyskanych łącznie

4

COLAS Polska Sp. z o. o.

ul. Nowa 49,

62-070 Palędzie

60

40

100

 

 

 

 

Zadanie nr 3

Nr

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości    

Ilość punktów uzyskanych łącznie

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c.

Szarbia Zwierzyniecka 107,           

28-530 Skalbmierz

60

40

100

 

 

Oferty pozostałych Wykonawców oceniono następująco:

 

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości    

Ilość punktów uzyskanych łącznie

1

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z.o.o.

ul. Zakładowa 17

26-052 Nowiny

34,20

40

74,20

3

TRAKT S.A.

Szczukowskie Górki 1

26-065 Piekoszów

41,14

40

81,14

4

COLAS Polska Sp. z o. o.

ul. Nowa 49,

62-070 Palędzie

58,15

40

98,15

 

 

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości    

Ilość punktów uzyskanych łącznie

1

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z.o.o.

ul. Zakładowa 17

26-052 Nowiny

30,20

40

70,20

3

TRAKT S.A.

Szczukowskie Górki 1

26-065 Piekoszów

46,92

40

86,92

 

 

Zadanie nr 3

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena brutto

Ilość punktów w kryterium Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości    

Ilość punktów uzyskanych łącznie

1

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z.o.o.

ul. Zakładowa 17

26-052 Nowiny

28,35

40

68,35

3

TRAKT S.A.

Szczukowskie Górki 1

26-065 Piekoszów

38,19

40

78,19

4

COLAS Polska Sp. z o. o.

ul. Nowa 49,

62-070 Palędzie

58,95

40

98,95

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Piotr Szota
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-10-13
Data publikacji:
2021-10-13
Data ostatniej zmiany:
2021-10-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-11-26 14:09:54, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)