Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.291.2021 Burmistrza Miasta i Gminy skalbmierz z dnia 10 maja 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawiewprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) § 22 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

1. Począwszy od dnia 8 maja 2021 r. do 5 czerwca 2021 r. wprowadzam w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu wykonywanie pracy zdalnej.

2. Wyłączam z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

3. Praca zdalna świadczona jest zgodnie z Regulaminem pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu stanowiącym załącznik do zarządzenia nr Or.0050.224.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Skalbmierz oraz Kierownikom Referatów.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Nr Or.0050.275.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu, Nr Or.0050.279.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu oraz Nr Or.0050.282.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 8 maja 2021 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-05-14
Data publikacji:
2021-05-14
Data ostatniej zmiany:
2021-05-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-21 14:43:28, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)