Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.282.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 16 kwietnia 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenie pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz § 22 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512 ) oraz § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz. U. poz. 700 ) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr Or.0050.275.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu w § 1 ust. 1 wyrazy: „18 kwietnia 2021 r.” zastępuje się wyrazami: „25 kwietnia 2021 r.”.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy  Skalbmierz oraz Kierownikom Referatów.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-05-14
Data publikacji:
2021-05-14
Data ostatniej zmiany:
2021-05-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-08-05 12:47:45, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)