Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.290.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 6 maja 2021 r.

Ikona statystyk

ZARZĄDZENIE NR Or.0050.290.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKALBMIERZ
z dnia 6 maja 2021 r.

 

w sprawie powołania Komisji do oceny i zaopiniowania przedłożonej przez Pana Bolesława Sikorskiego propozycji hejnału Miasta i Gminy Skalbmierz.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378 ze zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję do oceny i zaopiniowania przedłożonej przez Pana Bolesława Sikorskiego propozycji hejnału Miasta i Gminy Skalbmierz w składzie:

 

  1. Kamil Włosowicz, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz – przewodniczący Komisji,
  2. Leszek Śmiech, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skalbmierzu – członek Komisji,
  3. Kazimierz Bartosik, Przewodniczący Zarządu Miasta Skalbmierza  – członek Komisji,
  4. Andrzej Bienias, historyk, regionalista – członek Komisji,
  5. Piotr Binkowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skalbmierzu, historyk – członek Komisji,
  6. Zbigniew Janik, muzyk – członek Komisji,
  7. Adam Wojciech Szymczyk, muzyk – członek Komisji,
  8. Sebastian Gaweł, muzyk – członek Komisji,  
  9. Helena Agata Jackiewicz, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skalbmierzu – członek Komisji.

 

§ 2

Komisja Konkursowa zapozna się z przedłożoną propozycją hejnału Miasta i Gminy Skalbmierz, a następnie wyda stosowną opinię poprzedzoną dyskusją i głosowaniem jawnym za przyjęciem bądź odrzuceniem propozycji hejnału. Sposób głosowania Komisja ustala między sobą.  

 

§ 3

Komisja zobowiązuje się do przedłożenia na piśmie opinii w sprawie propozycji hejnału Miasta i Gminy Skalbmierz Burmistrzowi Miasta i Gminy Skalbmierz.

 

§ 4

Komisja Konkursowa jest zobowiązana do zakończenia swoich czynności do 12 maja 2021 r.

§ 5

Komisja rozwiązuje się po sporządzeniu protokołu z obrad i wydaniu opinii.  

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-05-13
Data publikacji:
2021-05-13
Data ostatniej zmiany:
2021-05-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-21 14:43:28, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)