Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.285.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Ikona statystyk

Zarządzenie nr Or.0050.285.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz
z dnia 26 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie: zmiany składu komisji przetargowej powołanej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Skalbmierz”.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz Zarządzenia nr Or.0050.47.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 18 marca 2019 r. zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dokonuje się zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr Or.0050.281.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 12 kwietnia 2021r., której zadaniem jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Skalbmierz” w następujący sposób:

  1. W miejsce pełniącej funkcję przewodniczącej Komisji:— Pani Ewy Pozłótki powołuje się Referenta ds. zamówień publicznych — Pana Piotra Szotę,
  2. W miejsce pełniącej funkcję Sekretarza Komisji — Pani Eweliny Książek powołuję Panią Małgorzatę Sagan
  3. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-05-13
Data publikacji:
2021-05-13
Data ostatniej zmiany:
2021-05-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-21 14:43:28, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)