Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.281.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 12 kwietnia 2021 r.

Ikona statystyk

Zarządzenie nr Or.0050.281.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz
z dnia 12 kwietnia 2021r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 53 ust. 2, art. 54 i art. 55 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Przetargową w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu do przeprowadzania postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Skalbmierz w następującym składzie:

  1. Ewa Pozłótka- Przewodniczący Komisji
  2. Ewelina Książek- Sekretarz Komisji
  3. Mirosław Skóra- Członek Komisji

§ 2

Przewodniczącego komisji przetargowej zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-05-13
Data publikacji:
2021-05-13
Data ostatniej zmiany:
2021-05-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-08-05 12:47:45, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)