Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.289.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 6 maja 2021 r.

Ikona statystyk

ZARZĄDZENIE NR Or.0050.289.2021
BURMISTRZA MIASTA i GMINY SKALBMIERZ

z dnia 6 maja 2021 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny prac nadesłanych w ramach konkursu „Czyste Świętokrzyskie” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Gminę Skalbmierz.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378 ze zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję Konkursową do oceny prac nadesłanych w ramach konkursu „Czyste Świętokrzyskie” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Gminę Skalbmierz w składzie:

 

  1. Sławomir Mertyna – przewodniczący Komisji,
  2. Kamil Włosowicz – członek Komisji,
  3. Justyna Gałka-Mzyk – członek Komisji,
  4. Włodzimierz Niewiadomski – członek Komisji,
  5. Leszek Śmiech – członek Komisji.

 

§ 2

Komisja Konkursowa zgodnie z zaleceniami głównego organizatora, tj. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wybierze jedną pracę, która będzie reprezentowała Gminę Skalbmierz w konkursie dla gmin z terenu województwa świętokrzyskiego pod nazwą: „Czyste Świętokrzyskie”.

 

§ 3

Komisja Konkursowa przyzna wszystkim autorom prac nagrody w postaci dyplomów oraz zaproszenia na bezpłatny seans filmowy w Kinie „Lotnik” działającym przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.

 

§ 4

Komisja Konkursowa jest zobowiązana do zakończenia swoich czynności do 10 maja 2021 r.

§ 5

Komisja rozwiązuje się po dokonaniu oceny prac konkursowych.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-05-07
Data publikacji:
2021-05-07
Data ostatniej zmiany:
2021-05-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-21 14:43:28, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)