Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.258.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 5 lutego 2021 r.

Ikona statystyk

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.258.2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

z dnia 5 lutego 2021 r.

 

w sprawie wyznaczenia dni wolnych  od pracy.

 

Działając na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze  zm.) oraz art 43 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) w związku z art 130 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustalam dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu dni wolne od pracy w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2021 r.

      1. Za dzień 1 maja 2021 r. przypadający w sobotę, ustalam dzień wolny od pracy 4 czerwca 2021 r.

      2. Za dzień 25 grudnia 2021 r. przypadający w sobotę, ustalam dzień wolny od pracy 24 grudnia 2021 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Skalbmierz.

§ 3. Niniejsze zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-04-30
Data ostatniej zmiany:
2021-04-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-08-05 12:47:45, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)