Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skalbmierz - informacja dla Wykonawców nr 3

Ikona statystyk
Skalbmierz, dnia 26.04.2021 r.

 

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 3

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skalbmierz

 

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi  na zadane pytania:

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami w dniu 23.04.2021 Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania i otwarcia ofert.

 

Aktualnie obowiązujący termin składania ofert to 28.04.2021 r.

 

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SWZ w:

 

  1. rozdziale XI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia 27.05.2021 r.

  1. rozdziale XV ust. 2 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 28.04.2021 r. do godz. 09:00

 

  1. rozdziale XVI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2021 o godzinie 11:00.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-04-26
Data ostatniej zmiany:
2021-04-26

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-11 14:42:57, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)