Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.283.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Ikona statystyk

ZARZĄDZENIE NR Or.0050.283.2021
BURMISTRZA MIASTA 1 GMINY SKALBMIERZ
z dnia 21 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skalbmierz na lata 2021—2026

 

Na podstawie art. 16b oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuję Zespół do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skalbmierz na lata 2021-2026 w składzie:

 1. Kamil Włosowicz — Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz;
 2. Katarzyna Wiejacha — kierownik MGOPS w Skalbmierzu;
 3. Krystyna Musiał — starszy pracownik socjalny MGOPS w Skalbmierzu;
 4. Ewa Buras — kierownik Klub Senior + (MGOPS w Skalbmierzu);
 5. Helena Agata Jackiewicz — dyrektor MGOK w Skalbmierzu;
 6. Agata Oleksy — dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skalbmierzu;
 7. Sabina Błaszczeć — Koło Emerytów i Rencistów w Skalbmierzu;
 8. Agnieszka Wiertek — Przewodnicząca Komisji Budżetu Finansów Zdrowia Oświaty Spraw Socjalnych Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Skalbmierzu;
 9. Rafał Kaleta — Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej;
 10. Justyna Gałka-Mzyk — Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu;
 11. Piotr Binkowski — dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Skalbmierzu;
 12. Elżbieta Krupa — dyrektor Szkoły Podstawowej w Topoli;
 13. Teresa Bondaś — przewodnicząca Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie

Gminy Skalbmierz;

 1. Agnieszka Porada — psycholog;
 2. Monika Chat-Komoniewska — przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Skalbmierzu;

 1. Stanisław Pragnący — przewodniczący Koła sołtysów Gminy Skalbmierz;
 2. Julita Jesionka — sekretarz stowarzyszenia „Widzieć Dobro”;
 3. Monika Wzorek — Prezes Fundacji „Dajemy Wybór”.

 

§ 2.

 

Zespół, o którym mowa w § 1 dokona opracowania projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skalbmierz na lata 2021-2026 z uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

 

§ 3.

 

Zespołowi przewodniczy Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skalbmierzu.

 

§ 4.

 

Zespół ulega samorozwiązaniu z dniem przyjęcia Strategii w formie uchwały Rady Miejskiej w Skalbmierzu.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-04-23
Data publikacji:
2021-04-23
Data ostatniej zmiany:
2021-04-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-21 14:43:28, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)