Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.267.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 26 lutego 2021 r.

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.267.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz
z dnia 26 lutego 2021 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz w 2021 roku

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 222, art. 257 pkt l, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XXXIV/159/2021 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2021 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz zarządza, co następuje:

 

§ 1

Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-04-23
Data publikacji:
2021-04-23
Data ostatniej zmiany:
2021-04-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-08-05 12:47:45, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)