Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr OR.0050.279.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 9 kwietnia 2021 r.

Ikona statystyk

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.279.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKALBMIERZ
z dnia 9 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz S 22 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512 ) oraz S 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 654 ) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr Or.0050.275.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu w S 1 ust. 1 wyrazy: „9 kwietnia 2021 r.” zastępuje się wyrazami: „18 kwietnia 2021 r.”.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Skalbmierz oraz Kierownikom Referatów.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-04-14
Data publikacji:
2021-04-14
Data ostatniej zmiany:
2021-04-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-08-05 12:47:45, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)