Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.263.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 19 lutego 2021 r.

Ikona statystyk

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.263.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 19 lutego 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) w związku z art. 16, art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), oraz Regulaminu Służby Przygotowawczej Pracowników Urzędu wprowadzonym zarządzeniem Nr 240/09 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 16 czerwca 2009 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu końcowego po odbyciu służby przygotowawczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu w składzie :

  1. Agata Pietrzyk - Przewodniczący Komisji
  2. Zbigniew Kowalski - Członek Komisji
  3. Piotr Lampa - Członek Komisji

§ 2. Zadaniem Komisji Egzaminacyjnej będzie przeprowadzenie egzaminu pracownika zatrudnionego na stanowisku podinspektor ds. drogownictwa.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-04-14
Data publikacji:
2021-04-14
Data ostatniej zmiany:
2021-04-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-21 14:43:28, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)