Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.256.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 5 lutego 2021 r.

Ikona statystyk

Zarządzenie Or.0050.256.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz
z dnia 5 lutego 2021 roku

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkól podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Skalbmierz

 

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1.

Ustalam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skalbmierz, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§2.

Wzór wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły, przedszkola oświadczeń potwierdzaj ących dane kryterium oraz wzory potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do placówki zleca się do opracowania przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół podstawowych i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skalbmierz.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-02-18
Data publikacji:
2021-02-18
Data ostatniej zmiany:
2021-02-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-21 14:43:28, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)