Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.253.2021 Burmistrza Miasta i Gminy skalbmier z dnia 25 stycznia 2021 r.

Ikona statystyk

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.253.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKALBMIERZ
z dnia 25 stycznia 2021 r.

 

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r.

Na podstawie art. 33 ust. 3, art. 34 ust. 2 pkt. 2, ust. 3,4,5 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1775 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1.1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. tworzę Gminne Biuro Spisowe w Skalbmierzu.

2. Siedzibą Gminnego Biura Spisowego jest Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu, ul. T. Kościuszki 1, który zapewnia obsługę finansowo-organizacyjną Gminnego Biura Spisowego.

§ 2.1. Wyznaczam Panią Agatę Pietrzyk na Zastępcę Gminnego Komisarza Spisowego.

2. Powołuję następujący skład osobowy Gminnego Biura Spisowego w Skalbmierzu.

1) Agata Pietrzyk — koordynator pełniący funkcję Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego,

2) Jolanta Kądziela — członek ( z-ca koordynatora),

3) Małgorzata Sagan — członek,

4) Paweł Pietrzyk — członek.

3. Członkowie Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r. realizują obowiązki i wykonują zadania wynikające z ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. ( Dz.U. 2019 r., poz. 1775 ze zm.) oraz jej aktów wykonawczych oraz innych dokumentów określających zadania biura i sposób przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-02-18
Data publikacji:
2021-02-18
Data ostatniej zmiany:
2021-02-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-08-05 12:47:45, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)