Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.245.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz dnia 31 grudnia 2020 r.

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.245.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 31 grudnia 2020 r.

 

W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji stanu paliw stałych i płynnych — dla kotłowni na opał stały oraz pojazdów i sprzętu należącego do Urzędu Miasta i Gminy będącego w dyspozycji Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz kotłowni, pojazdów i sprzętu będącego w dyspozycji Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 713 ) ustala się co następuje:

 

§ 1. Powołuje się komisję inwentaryzacyjną w składzie :

  1. Zbigniew Kowalski — przewodniczący komisji,
  2. Justyna Gałka-Mzyk — członek komisji,
    3) Mirosław Skóra — członek komisji,
    4) Robert Kabat — członek komisji.

 

§ 2. Komisja dokona inwentaryzacji paliw na dzień 31 grudnia 2020 r. dla :

- kotłowni na opał stały należących do UMiG ( Ośrodek Zdrowia, Obiekt Sportowy, Kotłownia na ul. Szkolnej, kotłownia „Dom seniora”) oraz kotłowni w strażnicach OSP,

- pojazdów i sprzętu należących do UMiG będących w dyspozycji Referatu GKRiOŚ oraz pojazdów i sprzętu będącego w dyspozycji OSP.

 

§ 3. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem inwentaryzacji sprawować będzie Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-02-18
Data publikacji:
2021-02-18
Data ostatniej zmiany:
2021-02-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-21 14:43:28, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)