Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.260.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 17 lutego 2021 r.

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.260.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 17 lutego 2021 roku

 

w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na wykonanie zadania publicznego zleconego przez Gminę Skalbmierz do realizacji w 2021 roku organizacjom pozarządowym i innym podmiotom.

 

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 tekst jednolity ze zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 oraz Uchwały Rady Miejskiej nr XXXII/160/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Skalbmierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018 – 2022, zarządza się co następuje:

§1.

  1. Ogłasza się Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego zleconego przez Gminę Skalbmierz do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom o treści jak w ogłoszeniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia .
  2. Regulamin Otwartego Konkursu Ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego Gminy Skalbmierz stanowi załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia.

§2.

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu przy ul. T. Kościuszki 1.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-02-17
Data publikacji:
2021-02-17
Data ostatniej zmiany:
2021-02-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-08-05 12:47:45, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)