Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.261.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 17 lutego 2021 r.

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.261.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 17 lutego 2021 roku

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygania Otwartego Konkursu Ofert na wykonanie zadania publicznego zleconego przez Gminę Skalbmierz do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom .

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020r., poz. 713 tekst jednolity ze zm.) oraz art. 15 ust. 2a ,2b,2d,2da,2ea,2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 tekst jednolity ze zm.) zarządzam co następuje:

§1.

1. Powołuje się Komisję Konkursową do rozstrzygnięcia Konkursu Ofert na wykonanie zadania publicznego zleconego przez Gminę Skalbmierz do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom.

 

2. W skład Komisji wchodzą:

- Kamil Włosowicz - przewodniczący komisji

-Jadwiga Nanuś -sekretarz komisji

- Justyna Gałka-Mzyk - członek komisji

- Marek Gala- członek komisji

§2.

Zadanie publiczne podlegające konkursowi zostało określone w Zarządzeniu Nr Or.0050.260.2021  Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 17 lutego 2021 roku.

§3.

Komisja będzie pracować w oparciu o regulamin Otwartego Konkursu Ofert opublikowany w Zarządzeniu Nr Or. 0050.260.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 17 lutego 2021roku.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-02-17
Data publikacji:
2021-02-17
Data ostatniej zmiany:
2021-02-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-08-05 12:47:45, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)