Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.241.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 22 grudnia 2020 r.

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.241.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 22 grudnia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz w 2020 roku

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 222, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.), Decyzji Wojewody z dnia 14 grudnia 2020 Nr FN.1.3111.1033.2020, Decyzji Wojewody z dnia 17 grudnia 2020 Nr FN.I.3111.1063.2020, Decyzji Wojewody z dnia 18 grudnia 2020 Nr FN.I.3111.1083.2020, Decyzji Wojewody z dnia 18 grudnia 2020 Nr FN.1.3111.1081.2020 oraz §13 Uchwały Nr XX/85/2020 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2020 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz zarządza, co następuje:

§1

Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-02-16
Data publikacji:
2021-02-16
Data ostatniej zmiany:
2021-02-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-21 14:43:28, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)