Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.230.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 12 listopada 2020 r.

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.230.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz
z dnia 12 listopada 2020 roku

 

w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na rok 2021 i projektu

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035

 

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 , poz.869 z późn. zm.)

§1

Ustala się i przyjmuje projekt budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2021 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 do projektu uchwały budżetowej oraz projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035.

 

§2

Projekt budżetu wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

2021-2035 wraz z uzasadnieniem przesyłam:

  1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach,
  2. Radzie Miejskiej w Skalbmierzu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-02-16
Data publikacji:
2021-02-16
Data ostatniej zmiany:
2021-02-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-08-05 12:47:45, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)