Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.237.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 3 grudnia 2020 r.

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.237.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 3 grudnia 2020 r.

 

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) oraz ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Wyznaczam dzień 24 grudnia 2020 r., dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu, w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym październik — grudzień 2020 r. ze względu na drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w dniu 26 grudnia 2020 r., przypadający w inny dzień niż niedziela.

 

§ 2.

Informację o dodatkowym dniu wolnym od pracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych budynku Urzędu ul. T. Kościuszki 1, poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Skalbmierz.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-01-07
Data publikacji:
2021-01-07
Data ostatniej zmiany:
2021-01-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-21 14:43:28, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)