Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.234.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 25 listopada 2020 r.

Ikona statystyk

Zarządznie Nr Or.0050.234.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 24 listopada 2020 r.

 

w sprawe powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U.2019 poz. 742 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

  1. Z dniem 25 listopada 2020 roku powołuję Pana Adama Dębowskiego na pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu.
  2. Pan Adam Dębowski spełnia warunki określone w art. 14 ust 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych, m.in. posiada wykształcenie wyższe, posiada aktualne poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW oraz aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW.

§ 2.

Zadania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych, a w szczególności artykuł 15 ust. 1, akty wykonawcze do tej ustawy oraz przepisy wewnętrzne obowiązujące w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu.

 

§ 3.

  1. Powołanie pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych jest bezterminowe.
  2. Pełnomocnictwo wygasa w przypadku utraty przez pełnomocnika cech, które zostały wskazane w art.. 14 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych lub w przypadku rozwiązania stosunku pracy bądź odwołania powołanej osoby z funkcji Pełnomocnika.
  3. Wymagane jest zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych poddanie się przez pełnomocnika kolejnemu postępowaniu sprawdzającemu, które warunkować będzie uzyskanie następnego poświadczenia bezpieczeństwa.

 

§ 4.

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta i Gminy Skalbmierz i odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się pełnomocnikowi do spraw ochrony informacji niejawnych.

 

§ 6.

Traci moc Zarządzenie nr 206/09 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-01-07
Data publikacji:
2021-01-07
Data ostatniej zmiany:
2021-01-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-21 14:43:28, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)