Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.232.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 20 listopada 2020 r.

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.232.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 20 listopada 2020 roku

w prawie powołania Komisji d/s  odbioru robót polegających na modernizacji (przebudowie) i remoncie dróg gminnych i dojazdowych

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Powołuję Komisję dla przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na:

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej w miejscowości Baranów na działkach nr ew. 228, 229, 221, 225, dł. 970,0 mb.

 

§ 2.

W skład Komisji wchodzą następujące osoby:

1. Kowalski Zbigniew - przewodniczący Komisji

2. Robert Kabat - członek Komisji

3. Piotr Szota - członek Komisji

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-01-07
Data publikacji:
2021-01-07
Data ostatniej zmiany:
2021-01-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-21 14:43:28, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)