Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.227.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 3 listopada 2020 r.

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.227.2020

Burmsitrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 3 listopada 2020 r.

 

w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 713) oraz art. 24a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1931) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

  1. Począwszy od dnia 03 listopada 2020 r. do dnia 04 grudnia 2020 r. wprowadzam w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu wykonywanie pracy zdalnej.
  2. Wyłączam z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.
  3. Praca zdalna świadczona jest zgodnie z Regulaminem pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr Or.0050.224.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Skalbmierz oraz Kierownikom Referatów.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-01-07
Data publikacji:
2021-01-07
Data ostatniej zmiany:
2021-01-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-08-05 12:47:45, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)