Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.226.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 30 października 2020 r.

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.226.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia inwetnaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r, poz. 713 ) oraz art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 351 ze zm.) zarządzam co następuje:

 1. Zarządzam sporządzenie inwentaryzacji :
  • w budynkach administracyjnych Urzędu Miasta i Gminy
  • w pomieszczeniach gospodarki komunalnej
 2. Rodzaj inwentaryzacji : okresowa
 3. Rodzaj inwentaryzowanego składnika majątkowego : pozostałe środki trwałe .
 4. Osoba materialnie odpowiedzialna : Marek Juszczyk
 5. Termin rozpoczęcia 05.11.2020 r. zakończenia 11.12.2020 r.
 6. Na przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej powołuję
 7. Po przeprowadzeniu spisu z natury wymienionych składników majątkowych wyznaczam zespół spisowy w następujących składzie osobowym :
  • Robert Kabat                                      Przewodniczący
  • Piotr Szota                                          Członek
  • Ewelina książek                                  Członek
  • Monika Chat- Komoniewska              Członek
  • Paweł Pietrzyk                                    Członek
  • Jolanta Kądziela                                 Członek

Osoby powołane w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji.

 1. Za sprawny , terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej.
 2. Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 października 2020 r.
 3. Arkusze spisowe wydane będą jest Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej.
 4. Zawiesza się nieobecność wszystkich pracowników materialnie odpowiedzialnych , członków Komisji Inwentaryzacyjnej w okresie w którym przypadają czynności inwentaryzacyjne.
 5. Zespoły spisowe przekażą arkusze spisowe jest Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej do 07.12.2020 r.
 6. Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych jest Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przedłoży dokumenty do Ref. Finansów i Podatków do dnia 11.12.2020 r.
 7. Wyniki inwentaryzacji winny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.
 8. Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością spisów inwentaryzacyjnych sprawować będzie Pani Dorota Kądziela.
 9. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania .

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-01-05
Data publikacji:
2021-01-05
Data ostatniej zmiany:
2021-01-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-21 14:43:28, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)