Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.217.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 2 października 2020 r.

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.217.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 2 października 2020 r.

 

w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Miasta i Gminy ze specjalnego funduszu nagród dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty.

 

Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215) oraz Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skalbmierz stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/75/2016 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Skalbmierz, zarządza się co następuje:

 

§1

Przyznaje się nagrody Burmistrza Miasta i Gminy dla dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2020-12-23
Data publikacji:
2020-12-23
Data ostatniej zmiany:
2021-01-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-21 14:43:28, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)