Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.218.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 8 października 2020 r.

Ikona statystyk

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.218.2020

BURMISTRZA MIASTA i GMINY SKALBMIERZ         z dnia 8 października 2020 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Topoli podczas jego nieobecności.

 

Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§1.

W zarządzeniu nr Or.0050.207.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 18 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Topoli podczas jego nieobecności wprowadzam następującą zmianę:

§2 otrzymuje brzmienie: „§2. Niniejsze pełnomocnictwo określone w §1 ust. 2 obowiązuje w okresie zastępstwa Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Topoli do dnia 9 października 2020 r.”

 

§2.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

 

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-06
Data ostatniej zmiany:
2020-11-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-21 14:43:28, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)