Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.221.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 19 października 2020 r.

Ikona statystyk

Zarządzenie Or.00500221.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 19 października 2020 r.

 

w sprawie regulaminu pobierania opłat z wpłatomatów wrzutowych zainstalowanych w obiektach użyteczności publicznej w toaletach należących do Gminy na terenie Gminy Skalbmierz

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. z poz. 713 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Skalbmierzu nr XXVI/ 1 18/2020 z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie regulaminu korzystania z toalet publicznych obsługiwanych przez Gminę Skalbmierz

 

§1.

Ustalam Regulamin pobierania opłat z wpłatomatów wrzutowych zainstalowanych w obiektach użyteczności publicznej należących do Gminy Skalbmierz zgodnie z załącznikiem nr I do niniejszego Zarządzenia.

 

§2.

Z opróżnienia kasety i przeliczenia zebranej gotówki sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2.

 

§3.

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§4.

Traci ważność zarządzenie nr Or.0050.107.2019 z dnia 24 września 2019 r.

 

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2020-10-27
Data publikacji:
2020-10-27
Data ostatniej zmiany:
2020-10-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-21 14:43:28, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)