Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.201.2020 Burmsitrza Miasta i Gminy w Saklbmierzu z dnia 11 września 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz w 2020 roku

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994) art. 222, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn.zm.), Decyzji Wojewody z dnia 02 września 2020 r. nr FN.1.3111.538.2020, oraz S 13 Uchwały Nr XX/85/2020 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2020 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz zarządza, co następuje:

§1

Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Limity wydatków na inwestycje jednoroczne po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2020-10-08
Data publikacji:
2020-10-08
Data ostatniej zmiany:
2020-10-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-21 14:43:28, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)