Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.205.2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Skalbmierzu z dnia 17 września 2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyznania dodatków członkom Gminnego Biura Spisowego dla realizacji Powszechnego Spisu Rolnego 2020

W związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r. (Dz. U. z 2019r.poz 1728). Zgodnie z art. 149 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869). Zarządzam co następuje.

 

§1

W związku z przekazaniem dotacji przez dyrektora Urzędu Statystycznego w Kielcach na wynagrodzenia członków GBS oraz pracowników Urzędu Gminy wykonujących prace spisowe w kwocie 14 339,00 zł, postanawiam w/w kwotę podzielić zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Komisarza Spisowego jako dodatek wypłacany miesięcznie od miesiąca września do listopada 2020r. w sposób następujący:

  1. Zbigniew Kowalski — Z-ca Gminnego Komisarza Spisowego (Koordynator Gminny) - 1479,66 zł/miesiąc,
  2. Mirosław Skóra — Z-ca Koordynatora Gminnego 1000,00 zł/miesiąc,
  3. Paweł Pietrzyk — członek GBS 900,00 zł/miesiąc,
  4. Małgorzata Latos-Lampa — członek GBS 900,00 zł/miesiąc,
  5. Anna Świetlik — pracownik UMiG 500 zł/miesiąc.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2020-10-08
Data publikacji:
2020-10-08
Data ostatniej zmiany:
2020-10-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-21 14:43:28, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)