Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych - wyniki

Ikona statystyk

Przetargi 2008

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGÓW


Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz podaje do publicznej wiadomości, że w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Bełzów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 274 o powierzchni 0,0800 ha., stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr 37 707 odbytym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz ul. Kościuszki 1 w dniu 5 lutego 2009 r. dopuszczono jedną osobę.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 2 050 zł.
W wyniku przetargu ustalono nabywcę w/w nieruchomości, którym został Pan Durbas Marek za kwotę w wysokości 2 080 zł (słownie: dwa tysiące osiemdziesiąt złotych).

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz podaje do publicznej wiadomości, że w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Skalbmierz obręb: 1 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 351 o powierzchni 1,8098 ha., stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr 25 003 odbytym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz ul. Kościuszki 1 w dniu
5 lutego 2009 r. dopuszczono jedną osobę.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 28 000 zł.
W wyniku przetargu ustalono nabywcę w/w nieruchomości, którym został Pan Nawrot Andrzej za kwotę w wysokości 28 280 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych).
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz podaje do publicznej wiadomości, że w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Skalbmierz obręb: 1 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 928/2 o powierzchni 0,1001 ha., stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr 25 003 odbyty w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz ul. Kościuszki 1 w dniu
5 lutego 2009 r. zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 10 100 zł.

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz podaje do publicznej wiadomości, że w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Małoszów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 390 o powierzchni 1,4300 ha., stanowiącej własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr 31 796 odbytym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz ul. Kościuszki 1 w dniu 5 lutego 2009 r. dopuszczono dwie osoby.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 12 500 zł.
W wyniku przetargu ustalono nabywcę w/w nieruchomości, którym został Pan Walczak Stanisław za kwotę w wysokości 18 330 zł (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści złotych).


Skalbmierz 2009-02-13.      
      Burmistrz
/-/ Michał Markiewicz

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Mirosław Skóra
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2009-02-13
Data publikacji:
2009-02-13
Data ostatniej zmiany:
2018-06-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-08-05 12:47:45, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)