Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Przetarg na dostawę paliw - wyniki

Ikona statystyk

2008

Skalbmierz, dn. 16.12.2008r.

 

Znak: ZPP.341/O/10/08

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

nieograniczonego na dostawę paliw płynnych w systemie

bezgotówkowego sukcesywnego tankowania pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz

Znak postępowania: ZPP.341/10/2008

Zamawiający

Gmina Skalbmierz

 ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

             działając na podstawie art. 92 Ustawy z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego złożono następujące oferty:

 

Przedmiot zamówienia

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę

Liczba punktów przyznana ofercie /kryterium cena – 100%/

dostawa paliw płynnych w systemie bezgotówkowego sukcesywnego tankowania pojazdów Urzędu Miasta i Gminy  Skalbmierz w następujących ilościach:

 

- olej napędowy -  50 000 l    

- benzyna bezołowiowa  Pb 95  -1.300 l       

 

1

Stacja Paliw „TANK”

M. Słabosz, P.Nowak,

A. Wójcikiewicz

Ul. 5-go Sierpnia 35

28-530 Skalbmierz

100

                                                          

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Stacja Paliw „TANK”                                

M. Słabosz, P.Nowak, A. Wójcikiewicz      

28-530 Skalbmierz, ul. 5-go Sierpnia 35

za cenę: 190.349,00 PLN

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

W prowadzonym postępowaniu przetargowym złożono tylko jedną ofertę. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, treść oferty zgodna z wymogami SIWZ

Uwagi

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie odrzucił oferty oraz nie wykluczył  Wykonawcy.      

 

 

 

 

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                              /-/ Michał Markiewicz

 

 

 

 

Otrzymują:

1.     Referat Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2.     Referat Organizacyjny – strona internetowa-bip

3.     a/a    

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2008-12-16
Data publikacji:
2008-12-16
Data ostatniej zmiany:
2018-06-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-21 14:43:28, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)