Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Ikona statystyk

2008

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Skalbmierz obręb: 1 oznaczonej w ewidencji gruntów nr. działki 824/2 o powierzchni 0,2562 ha., oraz lokalu nr 1 o powierzchni użytkowej 29,06 m2 wraz z udziałem w wysokości 2906/7423 części w nieruchomości położonej w m. Skalbmierz obręb: 1 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 824/1 o powierzchni 0,0293 ha.,  stanowiące własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr 25 003.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 90 000 zł,

Wadium 9 000 zł.

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w m. Skalbmierz obręb: 1, przy ul. Republiki Partyzanckiej oznaczona w ewidencji gruntów nr działki 824/2 o powierzchni 0,2562 ha. Teren zabudowany jest budynkiem parterowym z dobudówką od strony północnej o powierzchni użytkowej 151,08 m2. Budynek ogólnie w średnim stanie technicznym. Do tej nieruchomości należy lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 29,06 m2 położony na parterze w budynku 2-kondygnacyjnym, w którym mieszczą się dwa lokale przy ul. Republiki Partyzanckiej 23 na działce nr. ewid. 824/1 o powierzchni 0,0293 ha. Struktura użytkowa lokalu: korytarz, łazienka i 2 pomieszczenia. Nieruchomości te leżą w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej łączącej Skalbmierz z Sielcem Kolonią.

Przeznaczenie nieruchomości: W myśl Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Skalbmierz przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu Nr XIX/65/99 przeznaczenie nieruchomości jest: ,,tereny przedsiębiorczości, wskazane do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

Nieruchomość obciążona jest umową najmu do dnia 31.12.2013 r.

 

Pierwszy przetarg odbył się dnia 10 lipca 2008 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2008r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu  ul. Kościuszki 1 – Sala  Konferencyjna.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz w Banku Spółdzielczym Proszowice Oddział Skalbmierz

Nr 32 85970001 0030 0300 0358 0006 najpóźniej w dniu 13 października 2008 r.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy notarialnej wniesione wadium przepada na rzecz gminy.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Skalbmierz, pokój Nr 6, tel. (041) 3529085 wew. 216.

 

 

          Burmistrz

Skalbmierz 2008-08-28                                                                     /-/ Michał Markiewicz

 

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Mirosław Skóra
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2008-09-02
Data publikacji:
2008-09-02
Data ostatniej zmiany:
2018-06-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-08-05 12:47:45, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)