Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Przetarg na dowóz dzieci - wyniki

Ikona statystyk

Przetargi 2008

 

Skalbmierz, dn. 05.08.2008r.

 

Znak: ZPP.341/O/09/08

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

na  dowóz i odwóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2008/2009

 

Zamawiający

Gmina Skalbmierz

 ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

             działając na podstawie art. 92 Ustawy z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r.) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego złożono następujące oferty:

 

 

 

Przedmiot zamówienia

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę

Liczba punktów przyznana ofercie /kryterium cena – 100%/

Cena oferty(brutto)

 

 

 

 

Dowóz i odwóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2008/2009

 

 

 

 

1

P.P.H.U. „STODOŁA”

Bryła Piotr

28-506 Czarnocin, Sokolina 5

 

100

 

121 887,22

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A.

Ul. Bohaterów Warszawy 118

28-100 Busko Zdrój

88,97

136 991,40

 

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

P.P.H.U. „STODOŁA”

Bryła Piotr

28-506 Czarnocin, Sokolina 5

Za cenę: 121 887,22 zł. / brutto

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

w/w oferta spełnia warunki określone w SIWZ oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów SIWZ.

 

Uwagi

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył  żadnego Wykonawcy.           

                       

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                              /-/ Michał Markiewicz

                                                                                 

 

 

Otrzymują:

1.      Referat Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2.      Referat Organizacyjny – strona internetowa-bip

3.      a/a        

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Agnieszka Banaś
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2008-08-05
Data publikacji:
2008-08-05
Data ostatniej zmiany:
2018-06-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-21 14:43:28, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)