Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Przetarg nieograniczony na przebudowę odcinków dróg gminnych dojazdowych - wyniki

Ikona statystyk

Przetargi 2008

 

Skalbmierz, dn. 23.06.2008r.

 

Znak: ZPP.341/O/07/08

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

na przebudowę odcinków dróg gminnych dojazdowych

(nr 117, 200, 247, 603, 29, 909)

 

Znak postępowania: ZPP.341/05-01/2008 do ZPP.341/05-06/2008

Zad.1     Przebudowa drogi dojazdowej nr 117 w Kobylnikach od km 0+003 – 0+800 dł. 797 mb

Zad.2     Przebudowa drogi dojazdowej nr 200 w m. Tempoczów Rędziny dł. 700 mb od 0+000-0+700

Zad. 3    Przebudowa drogi dojazdowej nr 247 w m. Bełzów dł. 585 mb od km 0+005 do km 0+590

Zad. 4    Przebudowa drogi dojazdowej nr 603 w m. Rosiejów dł. 450 mb w km od 0+255 - 0+705

Zad. 5    Przebudowa drogi dojazdowej nr 29 w m. Boszczynek dł. 340 mb w km od 0+175 - 0+515

Zad. 6    Przebudowa drogi dojazdowej nr 909 w m. Topola dł. 110 mb w km od 0+000 - 0+110

 

Zamawiający

Gmina Skalbmierz

 ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

             działając na podstawie art. 92 Ustawy z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r.) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego złożono następujące oferty:

 

 

 

Przedmiot zamówienia

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę

Liczba punktów przyznana ofercie /kryterium cena – 100%/

Cena oferty

Zad.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa

 „MAX-BUD” Jacek Lichy Spółka Jawna, 32-700 Bochnia, ul. Chodenicka 39

66,45

160 864,93

2

„POLDIM” Jakubowice

 Sp  z o.o. Jakubowice 75

32-100 Proszowice

 

93,76

114 008,50

3

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” SP. z o.o. 25-116 Kielce ul. Ściegiennego 268a

88,15

121 268,37

4

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe  „SZAR-BUD” s.c. Szarbia Zwierzyniecka 107

28-530 Skalbmierz

89,05

120 041,47

5

 

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych

Sp. z o.o.ul. Racławicka 41b,

32-200 Miechów

100

106 894,44

 

 

Zad.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa

 „MAX-BUD” Jacek Lichy Spółka Jawna, 32-700 Bochnia, ul. Chodenicka 39

65,43

168 898,46

2

„POLDIM” Jakubowice

 Sp  z o.o. Jakubowice 75

32-100 Proszowice

 

88,85

124 386,94

3

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” SP. z o.o. 25-116 Kielce ul. Ściegiennego 268a

85,02

129 984,31

4

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe  „SZAR-BUD” s.c. Szarbia Zwierzyniecka 107

28-530 Skalbmierz

85,18

129 737,48

5

 

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych

Sp. z o.o.ul. Racławicka 41b,

32-200 Miechów

100

110 512,00

 

 

Zad. 3

 

 

 

 

 

 

 

1

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa

 „MAX-BUD” Jacek Lichy Spółka Jawna, 32-700 Bochnia, ul. Chodenicka 39

62,90

124 784,65

2

„POLDIM” Jakubowice

 Sp  z o.o. Jakubowice 75

32-100 Proszowice

 

90,48

86 752,95

3

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” SP. z o.o. 25-116 Kielce ul. Ściegiennego 268a

88,12

89 078,91

4

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe  „SZAR-BUD” s.c. Szarbia Zwierzyniecka 107

28-530 Skalbmierz

87,37

89 839,89

5

 

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych

Sp. z o.o.ul. Racławicka 41b,

32-200 Miechów

100

78 493,31

Zad.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa

 „MAX-BUD” Jacek Lichy Spółka Jawna, 32-700 Bochnia, ul. Chodenicka 39

63,25

89 868,25

2

„POLDIM” Jakubowice

 Sp  z o.o. Jakubowice 75

32-100 Proszowice

 

89,94

63 194,95

3

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” SP. z o.o. 25-116 Kielce ul. Ściegiennego 268a

88,71

64 077,45

4

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe  „SZAR-BUD” s.c. Szarbia Zwierzyniecka 107

28-530 Skalbmierz

86,32

65 851,33

5

 

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych

Sp. z o.o.ul. Racławicka 41b,

32-200 Miechów

100

56 840,53

Zad. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa

 „MAX-BUD” Jacek Lichy Spółka Jawna, 32-700 Bochnia, ul. Chodenicka 39

64,13

62 034,93

2

„POLDIM” Jakubowice

 Sp  z o.o. Jakubowice 75

32-100 Proszowice

 

86,57

45 958,60

3

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” SP. z o.o. 25-116 Kielce ul. Ściegiennego 268a

89,52

44 444,39

4

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe  „SZAR-BUD” s.c. Szarbia Zwierzyniecka 107

28-530 Skalbmierz

85,79

46 373,42

5

 

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych

Sp. z o.o.ul. Racławicka 41b,

32-200 Miechów

100

39 784,44

Zad. 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa

 „MAX-BUD” Jacek Lichy Spółka Jawna, 32-700 Bochnia, ul. Chodenicka 39

74,96

37 532,42

2

„POLDIM” Jakubowice

 Sp  z o.o. Jakubowice 75

32-100 Proszowice

 

63,59

44 247,16

3

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” SP. z o.o. 25-116 Kielce ul. Ściegiennego 268a

100

28 136,10

4

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe  „SZAR-BUD” s.c. Szarbia Zwierzyniecka 107

28-530 Skalbmierz

79,90

35 214,13

5

 

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych

Sp. z o.o.ul. Racławicka 41b,

32-200 Miechów

92,76

30 333,18

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

Dla Zad.1,2,3,4,5 na Wykonawcę wybrano:

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych

Sp. z o.o.ul. Racławicka 41b,

32-200 Miechów

 

Za cenę:

Zad. 1:                        106 894,44 brutto

Zad. 2:                        110 512,00 brutto

Zad. 3:                        78 493,31 brutto

Zad. 4:                        56 840,53 brutto

Zad. 5:                        39 784,44 brutto

 

Dla Zad. 6 na Wykonawcę wybrano:

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART”

Sp. z o.o. 25-116 Kielce

ul. Ściegiennego 268a

Za cenę:         28 136,10 brutto

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

w/w oferty spełniają warunki określone w SIWZ oraz są ofertami najkorzystniejszymi w rozumieniu zapisów SIWZ.

Uwagi

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył  żadnego Wykonawcy.           

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.      Referat Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2.      Referat Organizacyjny – strona internetowa-bip

3.      a/a        

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2008-06-23
Data publikacji:
2008-06-23
Data ostatniej zmiany:
2018-06-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-08-05 12:47:45, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)