Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Ikona statystyk

Przetargi 2008

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 

I.  nieruchomość położona we wsi Boszczynek oznaczona w ewidencji gruntów nr. działki 207/2 o powierzchni 0,3134 ha., stanowiąca własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr 28 580.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 18 000 zł,

   Wadium 1 800 zł.

      Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest we wsi Boszczynek. Teren lekko pofałdowany, niezagospodarowany, częściowo podmokły, zachwaszczony z pojedynczym drzewostanem. Uzbrojenie: w sąsiedztwie energia i wodociąg.  Nieruchomość posiada dostęp do drogi powiatowej Przybenice – Boszczynek – Słonowice. Działka posiada nieregularny kształt.

      Przeznaczenie nieruchomości: W myśl Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Skalbmierz przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu Nr XIX/65/99 przeznaczenie nieruchomości jest: ,,terenu usług podstawowych”.

 

 II.  nieruchomość położona w m. Skalbmierz obręb: 1 oznaczona w ewidencji gruntów nr. działki 824/2 o powierzchni 0,2562 ha., oraz lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 29,06 m2 wraz z udziałem w wysokości 2906/4517 części w nieruchomości położonej w m. Skalbmierz obręb: 1 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 824/1 o powierzchni 0,0293 ha.,  stanowiące własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr 25 003.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 110 000 zł,

Wadium 11 000 zł.

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w m. Skalbmierz obręb: 1, przy ul. Republiki Partyzanckiej oznaczona w ewidencji gruntów nr działki 824/2 o powierzchni 0,2562 ha. Teren zabudowany jest budynkiem parterowym z dobudówką od strony północnej o powierzchni użytkowej 151,08 m2. Budynek ogólnie w średnim stanie technicznym. Do tej nieruchomości należy lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 29,06 m2 położony na parterze w budynku 2-kondygnacyjnym, w którym mieszczą się dwa lokale przy ul. Republiki Partyzanckiej 23 na działce nr. ewid. 824/1 o powierzchni 0,0293 ha. Struktura użytkowa lokalu: korytarz, łazienka i 2 pomieszczenia. Nieruchomości te leżą w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej łączącej Skalbmierz z Sielcem Kolonią.

Przeznaczenie nieruchomości: W myśl Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Skalbmierz przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu Nr XIX/65/99 przeznaczenie nieruchomości jest: ,,tereny przedsiębiorczości, wskazane do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

Nieruchomość obciążona jest umową najmu do dnia 31.12.2013 r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2008r. o godz. 1000  dla nieruchomości opisanej w pkt I, o godz. 1020 dla nieruchomości opisanej w pkt. II, w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu  ul. Kościuszki 1 – Sala  Konferencyjna.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz w Banku Spółdzielczym Proszowice Oddział Skalbmierz

Nr 32 85970001 0030 0300 0358 0006 najpóźniej w dniu 7 lipca 2008 r. z dopiskiem, której nieruchomości wpłacone wadium dotyczy.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy notarialnej wniesione wadium przepada na rzecz gminy.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Skalbmierz, pokój Nr 6, tel. (041) 3529085 wew. 216.

 

          Burmistrz

Skalbmierz 2008-06-04                                                                     /-/ Michał Markiewicz

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2008-06-04
Data publikacji:
2008-06-04
Data ostatniej zmiany:
2018-06-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-21 14:43:28, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)