Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie w sprawie nieruchomości do dzierżawy

Ikona statystyk

Przetargi 2008

Zarządzenie Nr 118/2008

Burmistrza Miasta i Gminy w Skalbmierzu

z dnia 14 kwietnia 2008r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późń. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Podaję się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykaz ten podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu na okres 21 dni licząc od dnia 16 kwietnia 2008 r.

§ 3.

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu należy umieścić w gazecie ,,Echo Dnia”, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy oraz powiadomić sołtysów. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Rolnictwa , Geodezji i Handlu.

 

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

/-/ Michał Markiewicz

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2008-04-14
Data publikacji:
2008-04-14
Data ostatniej zmiany:
2018-06-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-21 14:43:28, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)