Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Przetarg na wykonanie kanalizacji - wyniki

Ikona statystyk

Przetargi 2008

Skalbmierz, dn. 04.04.2008r.

 

Znak: ZPP.341/O/04/08

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

na zadanie

„Kanalizacja sanitarna w Skalbmierzu ul. W. Witosa„

(odcinek od włączenia do studni betonowej nr 4 – skrzyżowanie z ul. 5-go Sierpnia)

Znak postępowania: ZPP.341/03/2008

Zamawiający

Gmina Skalbmierz

 ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

             działając na podstawie art. 92 Ustawy z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r.) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego złożono następujące oferty:

 

Przedmiot zamówienia

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę

Liczba punktów przyznana ofercie /kryterium cena – 100%/

Cena oferty

 

Przedmiotem robót budowlanych jest wykonanie kanalizacji sanitarnej w mieście Skalbmierz ul. W. Witosa (odcinek od włączenia do studni betonowej Nr 4 – skrzyżowanie z ul. 5-go Sierpnia”

 

1

„DROGOP-2”

Sp. z o.o.

Mniszów 12

32-120 Nowe Brzesko

 

82

437 710,25

 

2

PRZEDSIĘBIORSTWO

Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska

„BUSKOPOL”

 Spółka z o.o.

28-100  Busko Zdrój

Ul. Kilińskiego 41

87

413 582,37

 

3

ZAKŁAD USŁUG

Melioracyjno-Kanalizacyjnych

Zdzisław Chałuda

Ul. Partyzantów 34/7

28-500 Kazimierza Wielka

100

359 905,65

 

             

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

ZAKŁAD USŁUG

Melioracyjno-Kanalizacyjnych

Zdzisław Chałuda

Ul. Partyzantów 34/7

28-500 Kazimierza Wielka

Za cenę: 359 905,65 brutto

Uzasadnienie wyboru oferty:

w/w oferta spełnia warunki określone w SIWZ oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów SIWZ.

Uwagi

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył  żadnego Wykonawcy.           

                       

                                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                          /-/ Michał Markiewicz           

 

 

Otrzymują:

1.      Referat Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2.      Referat Organizacyjny – strona internetowa-bip

3.      a/a        

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Agnieszka Banaś
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2008-04-04
Data publikacji:
2008-04-04
Data ostatniej zmiany:
2018-06-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-21 14:43:28, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)