Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Ikona statystyk

Przetargi 2008

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz

Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 

I.  nieruchomość położona we wsi Szarbia Zwierzyniecka oznaczona w ewidencji gruntów nr działki 135 o powierzchni 1,1000 ha., stanowiąca własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr 31 976.

     Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 30 000 zł,

     Wadium 3 000 zł.

      Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest we wsi Szarbia Zwierzyniecka. Teren lekko pofałdowany, uprawiany rolniczo. Działka posiada dostęp do drogi asfaltowej przez wieś. Przy granicy działki z drogą znajduje się słup energetyczny linii NN a także w pobliżu przebiega wodociąg komunalny.

Przeznaczenie nieruchomości: W myśl Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Skalbmierz przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu Nr XIX/65/99 przeznaczenie nieruchomości jest: ,, południowa część działki obszary koncentracji zabudowy wielofunkcyjnej w tym drobnych usług na głębokości 100 mb od drogi asfaltowej, pozostała część działki obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej chronionej przed zmianą sposobu użytkowania”

 

II. nieruchomość położona we wsi Tempoczów Rędziny oznaczona w ewidencji gruntów nr. działki 106 o powierzchni 1,4100 ha., stanowiąca własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr 31796.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 30 000 zł,

Wadium 3 000 zł.

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest na obrzeżu wsi Tempoczów Rędziny z dostępem do drogi przez wieś asfaltowej, a na wysokości działki utwardzonej. Teren lekko pofałdowany, użytkowany rolniczo. Działkę przecina napowietrzna linia energetyczna 15 KV rozciągnięta na słupach betonowych. Działka posiada kształt prostokąta.

Przeznaczenie nieruchomości: W myśl Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Skalbmierz przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu Nr XIX/65/99 przeznaczenie nieruchomości jest: ,,południowa część działki obszary koncentracji zabudowy wielofunkcyjnej w tym drobnych usług na głębokości 100 mb od drogi utwardzonej, pozostała część działki obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej chronionej przed zmianą sposobu użytkowania”

 

Pierwszy przetarg na w/w nieruchomości odbył się w dniu 13 grudnia 2007 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg na w/w nieruchomości odbył się w dniu 28 lutego 2008 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 maja 2008r. o godz. 1000 dla nieruchomości opisanej w pkt I, o godz. 1020 dla nieruchomości opisanej w pkt. II, w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. Kościuszki 1 – Sala Konferencyjna.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce na konto Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz w Banku Spółdzielczym Proszowice Oddział Skalbmierz Nr 32 85970001 0030 0300 0358 0006 najpóźniej w dniu 5 maja 2008 r. z dopiskiem, której nieruchomości wpłacone wadium dotyczy.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy notarialnej wniesione wadium przepada na rzecz gminy.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Skalbmierz, pokój Nr 6, tel. (041) 3529085 wew. 216.

                                                                                                                                             

Skalbmierz 1.04.2008r.      

Burmistrz                   

             /-/ Michał Markiewicz

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Mirosław Skóra
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2008-04-03
Data publikacji:
2008-04-03
Data ostatniej zmiany:
2018-06-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-21 14:43:28, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)