Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Przetarg na dostawę kruszywa - wyniki

Ikona statystyk

Przetargi 2008

Skalbmierz, dn. 25.02.2008r.

 

Znak: ZPP.341/O/03/08

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

na

bezgotówkowy zakup przez Gminę Skalbmierz w granicach 70 km od siedziby gminy kruszywa drogowego (kamiennego). 

 

Znak postępowania: ZPP.341/02/2008

Zamawiający

Gmina Skalbmierz

 ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

             działając na podstawie art. 92 Ustawy z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r.) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego złożono następujące oferty:

 

Przedmiot zamówienia

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę

Liczba punktów przyznana ofercie /kryterium cena – 100%/

Przedmiotem zamówienia jest: bezgotówkowy sukcesywny zakup przez Gminę Skalbmierz w granicach do 70 km od siedziby gminy kruszywa drogowego (kamiennego) następującej frakcji:

1. od 0 - 63 mm,        2200 ton,

2. od 16 - 31,5 mm,       400 ton,

3. od 31,5 - 63 mm,        1000 ton,

4. od 0 - 31,5 mm,       200 ton,

5. od 4 - 16 mm,          200 ton.               

(CPV 14212200-2) - kruszywo

1

Kopalnia Wapienia „MORAWICA”S.A.

26-026 MORAWICA

100

                                                          

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Kopalnia Wapienia „MORAWICA”S.A.

26-026 MORAWICA

Za cenę: 106 140,00 zł. brutto

Uzasadnienie wyboru oferty:

W prowadzonym postępowaniu przetargowym złożono tylko jedną ofertę. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, treść oferty zgodna z wymogami SIWZ

Uwagi

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie odrzucił oferty oraz nie wykluczył  Wykonawcy.      

 

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                              /-/ Michał Markiewicz

 

Otrzymują:

1.     Referat Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2.     Referat Organizacyjny – strona internetowa-bip

3.     a/a    

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2008-02-25
Data publikacji:
2008-02-25
Data ostatniej zmiany:
2018-06-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-08-05 12:47:45, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)