Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektów na przebudowę dróg gminnych - wyniki

Ikona statystyk

Przetargi 2008

 

Skalbmierz, dn. 04.02.2008r.

 

Znak: ZPP.341/O/02/08

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

nieograniczonego na wykonanie projektów na przebudowę dróg gminnych:

Krępice – Międzygórze, Małoszów – Baranówka, Przybenice – Kamieńczyce, Topola - Szczekarzów

i dojazdowych:

w Kobylnicach, Bełzowie, Topoli, Tempoczowie Rędzinach, Rosiejowie, Boszczynku

 

Znak postępowania: ZPP.341/01/2008

Zamawiający

Gmina Skalbmierz

 ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

             działając na podstawie art. 92 Ustawy z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r.) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego złożono następujące oferty:

 

Przedmiot zamówienia

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę

Liczba punktów przyznana ofercie /kryterium cena – 100%/

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów technicznych wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim na przebudowę dróg gminnych (również wersja elektroniczna):

·          Krępice  - Międzygórz nr 003545T w km 0+710 – 1+130

·          Małoszów – Baranówka nr 003526T w km 1+425 – 1+815

·          Przybenice – Kamieńczyce nr 003528T w km 0+435 – 0+810

·          Topola – Szczekarzów nr 003533T w km 0+000 – 1+000

dróg dojazdowych :

·          Nr 117 w Kobylnicach w km 0+000 -0+800

·          Nr 247 w Bełzowie w km 0+000 – 0+550

·          Nr 909 w Topoli w km 0+0002 – 0+110

·          Nr 200 w Tempoczowie Rędzinach w km 0+000 – 0+700

·          Nr 603 w Rosiejowie w km 0+255 – 0+708

·          Nr 29 w Boszczynku w km 0+175 – 0+515

Kod CPV: (CPV 74232000-4   usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

 

1

Usługi Biurowo Projektowe

Anna Grzeszczak

Ul. M.C. Skłodowskiej 1/8

28-200 Staszów

100

                                                          

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

Usługi Biurowo Projektowe

Anna Grzeszczak

Ul. M.C. Skłodowskiej 1/8

28-200 Staszów

Za cenę: 28.196,64 zł./brutto

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

W prowadzonym postępowaniu przetargowym złożono tylko jedną ofertę. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, treść oferty zgodna z wymogami SIWZ

Uwagi

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie odrzucił oferty oraz nie wykluczył  Wykonawcy.      

 

 

 

 

 

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                              /-/ Michał Markiewicz

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.     Referat Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2.     Referat Organizacyjny – strona internetowa-bip

3.     a/a    

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2008-02-04
Data publikacji:
2008-02-04
Data ostatniej zmiany:
2018-06-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-08-05 12:47:45, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)