Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

na stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatków i opłat

 

 

Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Miasta i Gminy Skalbmierz

ul. T. Kościuszki 1; 28-530 Skalbmierz
(nazwa jednostki)

na stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatków i opłat

(nazwa stanowiska pracy)

Informuje się, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani

SABINA GOŁDYN

……………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

Szczekarzów

(miejsce zamieszkania)

uzasadnienie dokonanego wyboru

 

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów aplikacyjnych Komisja stwierdziła, że Pani Sabina Gołdyn spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się dobrą znajomością wymaganych przepisów prawa. Posiadane wykształcenie oraz zdobywane doświadczenie zawodowe stwarzają szansę na prawidłową realizację zadań na stanowisku.

 

 

Skalbmierz, 2022-05-09                                                                 

 

 

                                                           ..............................................................

(data i podpis osoby upoważnionej)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2022-05-09
Data publikacji:
2022-05-09
Data ostatniej zmiany:
2022-05-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-29 14:50:12, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)